Наукові здобутки викладача коледжу Василя Цьося

Активним молодим науковцем є викладач інформатики, заступник голови Ради молодих науковців коледжу, асоційований член Регіональної ради молодих вчених при Управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації Цьось Василь Анатолійович.

Пропонуємо Вашій увазі список його наукових здобутків за останні два роки.

I. Участь у науково-практичних конференціях

1. Цьось В. А. Науково-методичні особливості використання соціальних мереж в освіті / В. А. Цьось // Педагогіка: традиції та інновації : Матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р.). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. – С. 130–133.

2. Цьось В. А. Соціальні мережі як засіб навчання та виховання в умовах ВНЗ / В. А. Цьось // Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві (ІТОВ-2017) : Матеріали VI Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 25-27 травня 2017 р.). – Луцьк : Інф.-вид. відділ Луцького НТУ, 2017. – С. 102–104.

3. Цьось В. А. Умови успішного формування інформаційної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у педагогічному коледжі / В. А. Цьось // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26 жовтня 2017 р.). – Луцьк : Терен, 2017. – С. 137–141.

4. Цьось В. А. Професійний веб-сайт навчального закладу як умова формування інформаційної компетентності громади / В. А. Цьось // Педагогічне краєзнавство Волині : Матеріали наук.-практ. конф. (м. Володимир-Волинський, 29 березня 2018 р.). – Володимир-Волинський : Інф.-вид. відділ ВВПК, 2018. – С. 250–254.

5. Цьось В. А. Перспективи використання CMS DRUPAL в освітньому середовищі України / В. А. Цьось // Інформаційні технології – теорія та практика : Матеріали ІV наук.-практ. конф. (м. Нововолинськ, 23 травня 2018 р.). – Нововолинськ : ОЦ НЕМК, 2018. – С. 87–89.

6. Цьось В. А. Агатангел Кримський – перший вчений секретар Української академії наук / В. А. Цьось // Сучасна наука та освіта Волині : Матеріали наук.-практ. конф. (м. Володимир-Волинський, 22 листопада 2018 р.). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – С. 32–34.

7. Цьось В. А. Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського як освітнє інформаційне середовище / В. А. Цьось // Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу (м. Володимир-Волинський, 28 листопада 2019 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 38–42.

8. Цьось В.А. Феномен Агатагела Юхимовича Кримського / Цьось В.А.. // Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : Матеріали Х Міжнаролної наук.-практ. конф. (Київ - Хмельницький, 7-8 листопада 2019 р.)  – Хмельницький : НВЦ "Майстер" Хмельницького національного цніверситету, 2019.

ІІ. Участь в інших наукових заходах

– круглий стіл «Сучасний молодий науковець: виклики та перспективи»; м. Луцьк, 15 травня 2019 р.;

– мистецький симпозіум «Старовинна музика – сучасний погляд»; м. Володимир-Волинський, 5-6 червня 2019 р.

IIІ. Організаційно-наукова діяльність

– член оргкомітету науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині»; Луцьк – Володимир-Волинський, 2018 р.;

– член оргкомітету мистецького симпозіуму «Старовинна музика – сучасний погляд»; Володимир-Волинський, 2019 р.

– член оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу  «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття»; Володимир-Волинський, 2019 р.;

IV. Редагування, верстка, дизайн наукових збірників

– Сучасна наука та освіта Волині : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 22 листопада 2018). – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. – 568 с. – ISBN 978-617-7129-70

– Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю освітнього закладу; 28 листоп. 2019 р., м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 532 с. – ISBN 978-966-940-273-8

V. Адміністративно-наукова діяльність

– заступник голови Ради молодих науковців ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» (2017-2019рр.);

– асоційований член Регіональної ради молодих учених при Управлінні освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.

VI. Нагороди за наукову діяльність

– Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «За сумлінну працю та активну участь у підготовці науково-практичної конференції "Сучасна наука та освіта Волині"»; м. Луцьк, 2018 р.;

– Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації «За активну участь в організації та проведенні мистецького симпозіуму "Старовинна музика – сучасний погляд"»; м. Луцьк, 2019 р.

- Подяка коледжу "За активну участь в організації Всеукраїнської науково-практичної конференції «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасніть, майбуття»"; м. Володимир-Волинський, 2019 р.

- Почесна грамота Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації "За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих педагогічних кадрів та з нагоди 80-річчя коледжу"; м. Луцьк, 2019 р. (наказ від 14.11.2019 №225-к)

 

Коментувати

Залишіть свій коментар або запитання і ми обов'язково Вам дамо відповідь