Гавда Надія Миколаївна

Категорія: 

Методист коледжу

Автобіографія

Народилася 01 листопада 1958 року в селі Конюхи Локачинського району Волинської області

1973-1976 роки здобуття кваліфікації вихователя дитячого садка у Володимир-Волинському педагогічному училищі ім. А.Ю. Кримського

1977-1979 роки – вихователь Локачинського дошкільного закладу Волинської області

1977-1982 роки – здобуття кваліфікації викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню у Ровенському державному педагогічному інституті ім. Д.З. Мануїльського

1979-1986 роки – інспектор-методист по дошкільному вихованню Володимир-Волинського міськвно

1986-2002 роки – викладач дошкільної педагогіки Володимир-Волинського педагогічного училища ім. А.Ю. Кримського

1992 рік переможець конкурсу «Вчитель року», рішенням атестаційної комісії присвоєно педагогічне звання «викладач-методист»

Із 01.09.2002 – методист, викладач педагогіки ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського»

2006-2007 роки – здобуття кваліфікації магістра дошкільного виховання, викладача педагогічних дисциплін у Волинському державному університеті імені Лесі Українки

Нагороди:

Значок «Відмінник народної освіти УРСР» (1990), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2007), Почесна грамота Волинської облдержадміністрації (2009), Почесні грамоти коледжу (2006, 2008, 2012), Грамота Міністерства народної освіти УРСР (1989), грамоти управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації (2001, 2003, 2005, 2012), грамоти коледжу (2000, 2002), грамота міської ради (2013)

Наукові публікації

Вивчення новітніх досягнень педагогічної науки та практики в галузі вищої педагогічної освіти, їх адаптація до умов навчально-виховного процесу у ВНЗ // Збірник наукових праць № 10 «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (Х Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 30-31.12.2014, м. Переяслав-Хмельницький);

Адаптація досягнень педагогіки та практики до умов навчально-виховного процесу в коледжі // Збірник наукових праць том 3 «Пріоритетні напрями наукових досліджень» (ХLІІ Міжнародна науково-практична конференція 15-16.06.2016, м. Чернівці);

Компетентнісно-орієнтований підхід у системі професійної підготовки майбутнього вихователя ДНЗ // Збірник наукових праць «Педагогіка в системі гуманітарного знання» (ІІ Міжнародна науково-практична конференція 18-19.11.2016, м. Хмельницький);

Формування пізнавальної активності студентів спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» під час лекційних занять із професійно-практичних дисциплін // Збірник наукових праць № 19 «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (ХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 30.11.2016, м. Переяслав-Хмельницький);

Інтерактивні технології – засіб формування професійної компетентності студентів із педагогіки спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» // Збірник наукових праць «Становлення і розвиток педагогіки» (Міжнародна науково-практична конференція 23-24.12.2016, м. Івано-Франківськ);

Роль голови циклової (предметної) комісії у розвитку дидактичної компетентності викладача з метою забезпечення якісної освіти // Збірник наукових праць № 29 «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (ХХІХ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 26.01.2017, м. Переяслав-Хмельницький).