Організаційні документи коледжу

Обов'язкова інформація про навчальний заклад відповідно до статті 30 Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145

1. СТАТУТ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

2. ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3. СЕРТИФІКАТ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Структурні підрозділи коледжу:

  • Відділення початкової та дошкільної освіти;
  • Мистецько-технологічне відділення;

Циклові (предметні) комісії викладачів:

Методичне об’єднання керівників студентських груп та вихователів студентського гуртожитку

Безпосереднє управління діяльністю вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» здійснює його керівник - директор Савельєв Микола Григорович.

У Педагогічному коледжі діють робочі (адміністративна рада, приймальна комісія) та дорадчі органи (педагогічна рада, методична рада).

Адміністративну раду очолює директор коледжу. (Наказ "Про склад адміністративної ради коледжу)

Приймальна комісія створюється кожного року наказом директора коледжу. (Наказ "Про приймальну комісію")

Педагогічну раду коледжу очолює директор. ("Положення про вчену (педагогічну) раду", наказ №170 від 29.10.2010)

Методичну раду очолює заступник директора з навчальної роботи. (Положення про методичну раду)

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування педагогічного коледжу є загальні збори (конференція) трудового колективу. Порядок скликання і прийняття рішень визначається Статутом вищого комунального навчального закладу «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» та законом України «Про вищу освіту».

У коледжі діє студентське самоврядування (Положення про студентське самоврядування), яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування.

Студентське самоврядування здійснюється на рівні коледжу (студентська рада); відділів (старостат); гуртожитку (рада гуртожитку); академічної групи.

5. КАДРОВИЙ СКЛАД (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ)

6. ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ ВТІЛЮЮТЬ У ЗАКЛАДІ

012 Дошкільна освіта;

013 Початкова освіта;

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво);

029 Інформаційна, архівна та бібліотечна справа.

7. ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ, ВИЗНАЧЕНИХ ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ

8. ТЕРИТОРІЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗАКРІПЛЮЄ ЗАСНОВНИК)

Навчальний заклад забезпечує рівний доступ до освіти в коледжі для усіх громадян України.

9. ЛІЦЕНЗОВАНИЙ ОБСЯГ І ФАКТИЧНА КІЛЬКІСТЬ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Ліцензований обсяг – 270 осіб, в тому числі за спеціальностями:

012 Дошкільна освіта – 60 осіб;

013 Початкова освіта – 90 осіб;

014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) – 60 осіб;

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 30 осіб;

029 Інформаційна, архівна та бібліотечна справа – 30 осіб.

Загальний контингент студентів станом на 01.10.2017 – 984 особи.

10. МОВА (МОВИ) ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Мовою освітнього процесу у вищому комунальному навчальному закладі «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримський» є державна мова «УКРАЇНСЬКА».

11. НАЯВНІСТЬ ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПОРЯДОК І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЇХ ЗАМІЩЕННЯ (ЯКЩО ПРОВОДЯТЬ).

Станом на  01.09.2017 навчальний заклад укомплектований педагогічними працівниками, спеціалістами та обслуговуючим персоналом відповідно до штатного розкладу.

12. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (ЗГІДНО З ЛІЦЕНЗІЙНИМИ УМОВАМИ) (Акт прийому готовності навчального закладу)

13. НАЯВНІСТЬ ГУРТОЖИТКІВ І ВІЛЬНИХ МІСЦЬ У НИХ, РОЗМІР ПЛАТИ ЗА ПРОЖИВАННЯ

Проектна потужність студентського гуртожитку – 580 місць.

Вільних місць – 4.

Розмір плати за проживання – 332 гривні 00 коп. за місяць.

14. РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Рейтинг студентських груп. (файли в папці)

15. РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ

16. ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ЗАКЛАДУ

17. УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Створені належні умови для осіб, що мають вади у фізичному розвитку.

18. ІНША ІНФОРМАЦІЯ, ОПРИЛЮДНЮВАНА ЗА РІШЕННЯМ ЗАКЛАДУ ЧИ НА ВИМОГУ ЗАКОНОДАВСТВА

- Вартість навчання для студентів

- Положення про організацію навчального процесу

Ваша оцінка: 3. Всього оцінок: 312