Предметна (циклова) комісія викладачів словесників

Предметна комісія викладачів налічує 7 членів:

Лупенко-Ковтун Світлана Миколаївна – голова комісії, Ващук Галина ОлексіївнаЄфремова Людмила Анатоліївна, Ситник Раїса Григорівна, Мечнік Лариса Степанівна, Пелех Олена Павлівна, Шостак Галина Степанівна.

Усі викладачі мають достатній стаж роботи, вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання „викладач-методист” – 3, старший викладач – 1.

Предметна комісія працює над впровадженням кредитно-модульної системи викладання методики навчання української мови, над проблемою створення мультимедійного суроводу занять, над розвитком творчих здібностей студентів та реалізацією принципу проблемностіу викладанні, над формуванням творчої активності майбутнього вчителя початкових класів як показника його професіоналізму.

Викладачі постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. Лупенко-Ковтун С.М. є аспірантом ВНУ імені Лесі Українки. Шостак Г.С. і Лупенко-Ковтун С.М. були учасниками майстер-класу Ш.О.Амонашвілі, Шостак Г.С. навчалась на курсах інтерактивних технологій навчання дорослих при Київському інституті післядипломної педагогічної освіти.

Результати методичної роботи викладачів узагальнені у статтях, методичних посібниках:

 • „Твори на основі прочитаного” // Педагогічний пошук – 2001– № 1;
 • „Творчі роботи учнів на основі розгляду та аналізу художніх творів” // Початкова освіта – 2002– № 44;
 • „Вправи з розвитку комунікативних здібностей учнів” // Початкова освіта – 2002– № 33;
 • „Написання тексту-опису з елементами міркування „ // 2003– № 2;
 • „Особливості роботи з книжкою на основному стані позакласного читання” // Педагогічний пошук – 2007– № 1– № 2;
 • „Комплексні вправи із розвитку зв’язного мовлення учнів 3(4) класу” – Тернопіль: Мальва, 2000.
 • „Творчі роботи учнів молодших класів” – Тернопіль: Мальва, 2001;
 • „Світ почувань А.Ю. Кримського” / Агатангел Кримський у контексті світової літератури– Луцьк, 2007;
 • „Володимир-Волинський педагогічний коледж імені А.Ю Кримського” /Агатангел Кримський. Учений, поет, українець – Луцьк: Волинська книга, 2007.

Лупенко-Ковтун С.М. неодноразово друкувала свої наукові розвідки у збірниках, включених до переліку наукових видань України:

 • Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та Горлівського Державного педагогічного інституту іноземних мов «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном», стаття «Проблема формування вимовних умінь та навичок у молодших школярів»; Горлівка-2007;
 • Збірник наукових праць «Педагогічні науки», стаття «Інтерактивні технології – технології співпраці», сертифікат про участь; Суми-2007;
 • Журнал Кримського Державного гуманітарного університету «Гуманітарні науки», стаття «Інтерактивні технології як засіб демократизації навчального процесу у ВНЗ»; Ялта-2008; стаття «Інтерактивні технології в підготовці вчителя-словесника»; Ялта-2010;
 • Збірник наукових праць «Нові технології навчання», стаття «Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів та інтерактивні технології навчання»; Рівне– 2007;
 • Журнал «Вісник ВНУ ім. Лесі Українки. Педагогічні науки», стаття «Нестандартний урок в інтерактивному режимі», Луцьк – 2010.

Неодноразово Лупенко-Ковтун С.М. брала участь у науково-практичних конференціях:

 • «Професіоналізм педагога», стаття «Діалогові технології навчання»(Ялта– 2007рік);
 • «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє», стаття «Креативність та педагогічні технології в контексті сучасності» (Луцьк– 2008);
 • «Соціально-педагогічні аспекти сприяння здоров’ю учнівської та студентської молоді», стаття «Особливості формування основ соціальної поведінки молодшого школяра засобами інтерактивних технологій» (Луцьк – 2008);
 • «Наукові здобутки студентів і магістрантів – школі 21 століття», стаття «Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів» (Полтава– 2007);
 • «Наука, освіта, суспільство очима молодих», стаття «Нетрадиційний урок української мови в початкових класах» (Рівне– 2007);
 • Інтернет-конференції «Соціум. Наука. Культура.», стаття «Інтерактивне навчання: організація навчальних діалогів» (Київ – 2007);
 • «Розвиток наукових досліджень», стаття «Від творчості на занятті – до творчості у професії» (Постава – 2009);
 • «Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів», стаття «Технології співпраці у підготовці майбутнього вчителя» (Умань – 2009);
 • Інтернет-конференції «Українська наука в мережі Інтернет», стаття «Методичні рекомендації щодо підготовки уроку за інтерактивними технологіями» (Київ -2007).

Впродовж багатьох літ викладачі предметної комісії співпрацюють з Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти. На базі коледжу проводяться курси перепідготовки учителів початкових класів, лекції на яких читає Шостак Г.С. викладач методики навчання української мови в початкових класах.

Викладачі предметної комісії працюють творчо. Г.О. Ващук керує роботою театру „Слово”. Під її керівництвом студенти і викладачі побачили чудові спектаклі: „Ми – лише жінки. В нас душа – криниця”, „Я виросту сльозою серед квітів”, „Серце віддаю дітям” (до ювілею В.О. Сухомлинського) та ін.

Особливу увагу викладачі сучасної української мови приділяють підготовці студентів до конкурсу імені Петра Яцика. Студент Дубровський Роман зайняв перше місце у Міжнародному конкурсі на III етапі, Задерей Катерина зайняла I місце в обласному конкурсі, Киричук Діана – II місце в обласному конкурсі (2007 – 2008 н.р.), Буря Іванна – I місце, Шафарчук Олена – II місце в обласному турі (2008 – 2009 н.р.).

Шостак Г.С. керує секцією у студентському науковому товаристві. Її студенти брали участь у наукових студентських конференціях: Кревська Руслана– учасниця конференції у місті Южому та педагогічних читань у містах Київ і Сарни; Кульцман Вероніка, Штик Оксана брали участь у студентській конференції у Сарнах.

Тижні предметної комісії завжди викликають інтерес у студентів та викладачів. Ми проводимо науково-практичні конференції, літературно-музичні композиції виховні години, конкурси на краще декламування творів Т.Г. Шевченка, Лесі Українки, зустрічі з письменниками Волині (Ніною Горик, Надією Гись, Надією Гуменюк, Василем Геєм, Людмилою Патлашинською, Марією Зарубко), оформляємо літературні газети. У клубі „Інтелектуальні зустрічі” члени предметних комісій знайомляться із видатними людьми волині, вітчизняної та зарубіжної культури.

 Поетичні спроби викладачів та студентів узагальнені у збірках „Джерельце”, „Віконечко”, „Первоцвіт”.