Предметна (циклова) комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик.

Вже протягом багатьох років у педагогічному коледжі працює циклова комісія викладачів шкільної педагогіки, психології та окремих методик. До її складу входить 4 викладача та 3 вихователі гуртожитку.

Очолює предметну комісію викладач вищої категорії, викладач-методист - Листопад Тетяна Миколаївна. Викладає предмети-педагогіку та основи педагогічної майстерності. Стаж роботи 29 років.

Катинська Лідія Леонідівна - викладач вищої категорії, викладач-методист шкільної педагогіки та вступу до спеціальності. Стаж роботи 26 років.

Пужик Надія Кузьмівна-викладач вищої категорії предметів додаткової спеціальності „Педагог-організатор".

Шахраюк Богдан Степанович - викладач вищої категорії, викладач-методист психології. Стаж роботи 22 роки.

Гань Віта Петрівна - вихователь гуртожитку. Стаж роботи 20 років.

Пойда Оксана Василівна - вихователь гуртожитку, стаж роботи 7 років.

Стрільчук Наталія Адамівна - вихователь гуртожитку, стаж роботи 16 років.

Викладачі комісії постійно працюють над підвищеним свого фахового рівня, тому проблемними питаннями у кожного викладача є:

  • Листопад Т.М. - оцінювання студентів педагогічного коледжу в умовах кредитно-модульної системи навчання.
  • Катинська Л.Л. - формування професійної компетентності майбутнього вчителя через вивчення педагогічних дисциплін.
  • Пужик Н.К. - формування організаторських вмінь і навичок в працесі теоретичної та практичної підготовки педагогів організаторів.
  • Шахраюк Б.С. - використання інформаційних технологій в умовах кредитно-модульної системи навчання.
  • Гань В.П. - формування цінностей у майбутнього педагога як основи національно-патріотичного виховання.
  • Стрільчук Н.А, - профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.
  • Пойда О.В. - організація виховної роботи зі студентами по підготовці до самостійної соціально-культурної діяльності.

Невід'ємною частиною роботи предметної комісії є проведення засідань, а кожні 2 роки комісія проводить тиждень педагогіки, який дає можливість виявити здібних студентів, стимулює до активного пошуку нових нестандартних форм роботи при проведенні педагогічної практики та занять у коледжі. Програмою тижня передбачено проведення занять з педагогічної практики на базі ЗОШ шкіл міста, вікторин, зустрічі з вчителями учасниками конкурсу „Вчитель року", виховні години, засідання наукового товариства секції „Педагогіка".

Протягом року викладачі залучають студентів до наукової-дослідної роботи. Керує науковим товариством секції „Педагогіка" Л. Л.Катинська. Вже кілька років поспіль студенти, члени наукового товариства, радують успіхами та здобутками в олімпіадах та конкурсах. Так у 2010 р. студенти 4 курсу спеціальності 5.01010201 „Початкова освіта"ПриступаІрина та Демчук Аліна брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з педагогіки, та отримали грамоти за найкращий захист наукової роботи та високий рівень проведення виховного заходу.

У 2011 році студенти спеціальності „Початкова освіта "5.01010201 Трофимук Маріанна, Щуцька Юлія та Подзізей Катерина брали участь у 2 етапі Всеукраїнської олімпіади студентської молоді з навчальної дисципліни „Педагогіка" та отримали грамоти.

Трофимук Маріанна Анатоліївна зайняла ІІІ місце у теоретичному турі олімпіади.

Щуцька Юлія Ярославівна-II місце у технологічному турі олімпіади. Подзізей Катерина Олександрівна - II місце у теоретичному турі олімпіади.

Педагогічна діяльність кожного викладача передбачає наукову та методичну роботу, результатом якої є методичні доробки:

Листопад Т.М. „Родина і школа-магічна сила взаємозв'язку".

Шахраюк Б.С. Посібник для самостійної роботи студентів, "Переддипломна педагогічна практика: психологічний аспект".

Катинська Л.Л. „Тестовий контроль з педагогіки".

Пужик Н.К. „Сплануємо, організуємо, подаруємо радість літа дітям". Посібник „Система виховної роботи у студентському гуртожитку та бібліотеці" - Гань В.П.,Стрільчук Н.А.

Пойда О.В.-„Виховні години у студентському гуртожитку з проблеми підготовки студентів до самостійної соціально-культурної діяльності".

Найвищою оцінкою роботи членів комісії є використання здобутих студентами знань та умінь на педагогічній практиці у ЗОШ та у літніх таборах відпочинку. Саме це є стимулом для наступних звершень у науковій та методичній роботи комісії.