Предметна (циклова) комісія викладачів природничих дисциплін, фізичного виховання та окремих методик

   Предметна комісія працює над впровадженням інноваційних технологій у викладанні предметів природничого циклу, формуванням потреби ведення здорового способу життя – при викладанні фізичного виховання.

Очолює комісію випускниця біологічного факультету Львівського державного університету імені І. Франка, викладач-методист Палій Алла Миколаївна.

У процесі вивчення природничих дисциплін (загальна біологія, основи екології, методика навчання природознавства) велику увагу приділяє формуванню патріотичних почуттів шляхом ознайомлення з внеском українських вчених у світове природознавство.

Викладач-методист, випускниця хімічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка, Матвійчук Ганна Володимирівна при вивченні неорганічної та загальної хімії свою роботу спрямовує на формування екологічного світогляду студентів педагогічного коледжу. Має публікації у фахових виданнях (стаття "Формування екологічної культури майбутнього вчителя трудового навчання // Педагогічний пошук– травень 2007 року).

Цибульська Олена Валеріївна, випускниця природничо– географічного факультету Волинського державного університету імені Лесі Українки, викладає анатомію, основи медичних знань та основи екології. У даний час навчається в магістратурі біологічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки. Працює над науковим дослідженням "Індивідуально – технологічні особливості студентів педагогічного коледжу".

Лахманець Тетяна Володимирівна, випускниця біологічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка, викладає загальну біологію та основи природознавства. Викладач другої категорії. Велику увагу приділяє розробці методичного забезпечення з названих предметів.

Старший викладач Черниченець Алла Ульянівна, випукниця Рівненського державного гуманітарного університету, магістр педагогіки, викладач вищої категорії. Викладає методику навчання природознавства. Заслуговує на увагу робота викладача з підготовки студентів до різних видів педагогічної практики.

Колектив викладачів фізвиховання очолює старший викладач вищої категорії, випускник факультету фізвиховання Луцького державного педагогічного інституту Боярин В’ячеслав МиколайовичВикладач має великий досвід в плані організації фізкультурно-оздоровчої роботи з студентами з відхиленнями у стані здоров’я.

Левков Віталій Васильович, викладач вищої категорії, майстер спорту з легкої атлетики, випускник факультету фізвиховання Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, постійно працює над формуванням творчої активності майбутнього педагога в процесі професійно-практичної підготовки з фізвиховання. Ряд його вихованців – переможці та призери обласних змагань з легкої атлетики.

Федюк Валентина Володимирівна, магістр фізичного виховання, старший викладач вищої категорії, викладає фізичне виховання і теорію та методику фізвиховання. Педагогічна діяльність викладача спрямована на формування здорового способу життя студентів в курсі вивчення фізичного виховання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Савчук Тарас Олександровичвипускник факультету фізвиховання Волинського державного університету імені Лесі Українки. Молодий викладач належну увагу приділяє краєзнавчому туризму в системі освіти та виховання студентів коледжу.

Власенко Віталій Миколайович, випускник Хмельницького інституту Прикордонних військ та Хмельницької академії державної прикордонної служби, викладач предмету "Захист Вітчизни". Заслуговує на увагу розробка програми курсу «Захист Вітчизни».